Kyrkstuga 74

Enkelstuga,  två rum med anor från Manjärv. Stugan var tillfällig bostad för församlingens präster under 1700-talets senare del.

Vänster sida

Höger sida

 

Hall

I denna lilla hall har skjut dörrar monterats en gång i tiden. Kanske främst i syfte att dölja förvaringsmöjligheterna och stegen upp till kallvindan. Men också för att, på ett bättre sätt kunna öppna och stänga dörrar. 

Se ytterdörrens gamla låskonstruktion i trä och smidesanordning.