Klicka här för tillgång av material till kyrkstugeägare

 

 

Att äga ett kyrkrum/kyrkstuga

Kyrkstugelivet handlar till viss del om att pyssla, fixa och dona och byggnadsvården utgör en viktig del av traditionen.

En angelägenhet som ska bevaras och vårdas för framtida generationer.

Det bör finnas utrymme att nyttja sin kyrkstuga i takt med tiden. För att klara balansgången mellan bevarande och utveckling krävs kunskap och ansvarstagande hos ägaren själv.

Att vara ägare av ett kulturarv ger även möjligheten att välkomna och inspirera grannar och nya ägare i en ständig dialog.

Kyrkstugeägande är att äga en kollektiv resurs och följa gemensamma överenskommelser.
 

Ägarens ansvar

  • Att sköta och bruka sitt utrymme på ett ansvarsfullt sätt, inte förstöra eller förvanska den.
  • Kammare med elektricitet – anlita behörig installatör för kontroll.
  • Försäkra kyrkrummet/stugan.
  • Underlätta för park personalen med att alltid ta in bord och stolar efter varje nyttjande.
  • Bilparkering på anvisad plats vid tennisbanan.

Svenska kyrkan, Älvsby Församling ansvar

  • Tar emot anmälan om förvärv av kyrkrum/stuga och Kyrkorådet godkänner förvärvet. Beslutet skickas till Länsstyrelsen Norrbotten som godkänner köpet/övertagandet.
  • I den årliga service avgiften på 300kr ingår tillhandahållande av två servicehus och övrigt förekommande markvård.

 

Brand och säkerhet

Inomhus

De flesta kyrkrum innehar en möjlighet till uppvärmning via vedeldning. Tidigare var vedeldningen en förutsättning för övernattning i vinterkyla. Numera nyttjar de flesta sina utrymmen under sommarperioden och tillgodogör sig av den naturliga värmen.

Att elda i sin öppenspis eller kamin innebär ett utökat ansvar och en utökat kompetens. Är du ägare av ett rum i en kyrkstuga med flera eldhärdar/skorstenar/rökrör ska ALLA skorstenar och rökrör årligen besiktas av fackmässig sotare. Alla grannar ska då vara informerade och kunna öppna sin dörr för besiktning. Eftersom många skorstenar och murar innehar en anrik ålder måste skorstenarna kontrolleras och säkerställas vid varje eldnings tillfälle.

För allas säkerhet och det historiska värdets bevarande bör eldning inomhus inte utföras.

 

Utomhus

Räddningstjänsten arbetar hela tiden för att minimera antalet olyckor och dess konsekvenser. För att förhindra att olycka inträffar lägger vi mer och mer fokus på det förebyggande arbetet. En större brand på kyrkområdet kan bli mycket svår att bemästra med anledning av trähusbebyggelse och snabb brandspridning. Som en del av en förebyggande åtgärd råder därför förbud mot eldning utomhus inom området.

Förbudet tas med stöd av kapitel 2 § 7 i Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Förbudet gäller även fyrverkerier, smällare och liknande pyrotekniska varor.

Räddningschef
Jim Lundström

0911-69 64 83

Risk & Säkerhetssamordnare
Margareta Lundberg

0929-171 33

Skorstensfejarmästare
Robert Bergman

0920-680 05 eller
070-03 31 01

 

 

 

 

Övrigt:

Anneli Noren ansvarar för hemsidan.

info@alvsbynskyrkstad.se

Älvsby Församlings kontaktperson: Marianne Kortesoja handlägger Markupplåtelse och el-avtal.

Marianne.kortesoja@svenskakyrkan.se

 

Till dej som äger ett kyrkrum/stuga och söker information om skötsel och underhåll.

Googla på exempelvis:            ”Kyrkstugor och byggnadsvård”

Piteå Museum har producerat bra informationstext som är enkel att ta del av.

 

Övrig titel för nedladdning:

Min kyrkstuga vårt världsarv – etnologiskstudie av kyrkstadssed i Gammelstads kyrkstad under 2010-tal.

 

Bidragsansökan

Länsstyrelsen kan ge ekonomiskt stöd vid behov av renovering eller liknande åtgärd.

”Bidrag enligt förordningen (SFS:2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer”.

Epost: norrbotten@lansstyrelsen.se

Förvärv av Kyrkstuga

Blankett PDF

 

Blanketter och anvisningar finns på Länsstyrelsens hemsida. Sök: ”Bidragsansökan kyrkstuga”.