Välkommen till Älvsby Kyrkstad!

 

För dryga 250 år sedan tar Älvsby bygden sin form och ett centrum börjar växa. På grund av det långa avståndet, i ett ofta väglöst land, underlättades seden att besöka kyrkan och marknadstillfällen med möjligheten att övernatta i ett kyrkrum.  Det omkringliggande byarnas markägare bidrog med timmer och mankraft till byggnationer av hus i olika storlekar.

Idag står 32 kyrkstugor och tre stall på Kyrkmalmens område. Det unika för Älvsby Kyrkstad är de bevarade stallarna och de stora kyrkstugorna – korsbyggnader – i två plan med upp till åtta rum.

Kom med på en resa i tiden, vid en lugn och rofylld plats. Promenera i omgivningarna eller ta del av kyrkstadslivet digitalt.

Välkommen in! Genom att klicka på ett husnummer kan du ta del av unika miljöer från dåtid till nutid. Alla stugor och rum är privat egendom med sin egen personliga kultur och historia.