Kyrkmalmen – händelser i tiden

1765              Dagens stuga nr 74 användes som bostad för församlingens präster.

1806-1813     Byggnation av Kyrkan

1809              Elfsby kapellförsamling godkänns och Norrbottens Län bildas.

1850              ca 11 stugor. Elfsby socken består av ca 178 hushåll.

1893              Kyrkmalmens sommarmarknad med rättsliga efterspel. En händelse som blivit känd som ett av de största rallarslagsmålen i svensk                                     historia. Militärstyrka tillkallades för att upprätthålla ordningen.

1894              Elfsby socken blir ett eget pastorat

1895              94 kyrkstugor/61 stall

1894-1916     Livlig period. Stambanebygget skapade en hel del arbeten kring Älvsbyn, bl a när järnvägsbron över Piteälven och järnvägsstationen

                        byggdes.

1918-1922    Omorganisering och flytt av stugor. Anläggning av gräsytor.

1924              Den senast uppförda kyrkstugan nr 34.

1925              Köpte man in sig i Sikfors kraftverk och kunde därför säkra elektricitet till kyrkan, handelsmännen och skolan.

1939              Militären använder kyrkstaden som förläggning.

1950              Elektrifiering. De flesta kyrkrum anslöts.

1970              AMS renovering försåg stugorna med fönsterluckor i bottenvåningarna, takavvattning, broräcken, träbroar, höga sten plintar.

 

Ovanstående information är hämtad från ”Älvsby Kyrkstad” producerad av Kyrkstadsgruppen Älvsbyn 1999

 

2002              Ägarfrågan aktualiseras i och med den nya kulturminneslagen. Älvsbyns kommun skänker Kyrkmalmen med kyrkstugeområdet

                       till Älvsby församling.

2021              Namngivning av gränder.

2024              Älvsbyns Kyrkstad firar 250 år.