Kyrkstaden

Kyrkstaden i Älvsbyn har – i likhet med kyrkstäderna runt om i vårt land – varit av stor betydelse för bygdens utveckling både i andligt och materiellt avseende: här träffades sockenborna vid kyrk helgerna, samtalade om andliga ting utifrån Ordet som förkunnats i sockenkyrkan, umgicks och knöt kontakter mellan varandra.

Kyrkstäderna gav goda förutsättningar att träffas över byagränserna, och dess roll för äktenskapskontakter är välkänd.  Kyrk helgerna uppdelades så småningom i ”gammeldomshelger” och ”ungdomshelger”.

Vid sockenstämmorna deltog byborna och kände sig delaktig i besluten kring viktiga gemensamma angelägenheter, betydelsefullt för den demokratiska utvecklingen. Vid marknaderna på Kyrkmalmen var handeln livlig. I tingshuset skipades rättvisa.

Ur Älvsby Kyrkstad

Bevarade Kyrkstäder

Norrbottens län

 • Lappstaden i Arvidsjaur, med ett 30 tal timmerkåtor och ett 50-tal bodar. Byggnadsminne.
 • Över Luleå kyrkstad, ett 20-tal kyrkstugor.
 • Hortlax kyrkstad, 9 kyrkstugor återuppförda 1917 efter brand. Kulturmiljö av riksintresse.
 • Gammelstads kyrkstad, 400 stugor. Världsarv.
 • Norrfjärdens kyrkstad, några tiotal kyrkstugor, återuppförda 1915 efter brand. Kulturmiljö av riksintresse.
 • Råneå kyrkstad, tiotal kyrkstugor.
 • Älvsbyns kyrkstad, 32 kyrkstugor med 82 ägare. Kulturmiljö av riksintresse.
 • Öjeby kyrkstad, drygt 150 kyrkstugor. Kulturmiljö av riksintresse.

Västerbottens län

 • Ammarnäs kyrkstad med tolv stolpbodar och en kyrkstuga. Kulturarv av riksintresse.
 • Burträsk kyrkstad, tre större kyrkstadshus, återuppförda 1930 efter brand.
 • Byske kyrkstad, åtta kyrkstugor. Byggnadsminne.
 • Fatmomakke kyrkstad, ett 80-tal torvkåtor och stolpbodar samt några kyrkstugor. Kulturreservat.
 • Lövångers kyrkstad, drygt 100 kyrkstugor. Kulturmiljö av riksintresse.
 • Bonnstan Skellefteå med drygt 100 kyrkstugor. Byggnadsminne och kulturmiljö av riksintresse.
 • Vilhelmina kyrkby, några tiotal kyrkstugor. Kulturmiljö av riksintresse.

Jämtlands län

 • Ankarede kyrkstad, ett 30-tal kåtor, fem bodar samt ett tiotal kyrkstugor.

Källa: SOU 2003:81 (Statens Offentliga Utredning) Regeringen.se